V kolikor bodo izredne razmere dopuščale,se dobimo 21.08.2020 ob 13.00 uri .

Podrobnejše informacije sledijo.