V A B I L O

Vabimo Vas na 31. ZBOR ČLANOV društva upokojencev Ostrožno,

v petek dne 20.Marca 2020 ob 15.00 uri

v garaži gasilskega doma Ostrožno

   Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav.

2. Izvolitev delovnega predsedstva.

3. Izvolitev verifikacijske komisije.

4. Izvolitev zapisnikarja in overovateljev zapisnika.

5. Poročilo predsednika DU.

6. Poročilo blagajnika.

7. Poročilo nadzornega odbora.

8. Poročilo športnikov:

   a./strelcev z zračno puško,

   b./stezno kegljanje v Golovcu,

   c./kegljačev na vrvici,

   č./metanje pikada,

   d./pohodnikov žensk ob petkih,

   e./telovadba žensk,

   f./metanje krogov.

9.  Poročilo Etno skupine SONČNICE

10. Poročilo verifikacijske komisije.                                                                                                                                

11.Razprava po poročilih in potrditev.

12.Plan dela in prireditev v letu 2020.

13.Finančni plan za leto 2020. 

14.Podelitev priznanj

15.Beseda gostov.

16.Razno.

                                                                                        Predsednik

                                                                                   Milan Kroflič