Vsako sredo od 18.00 do 20.00 ure poteka

         v prostorih  DU  igranje  šaha in kart.