Začetki Društva upokojencev Ostrožno sega vse v leto 1988, ko so žene najele prostore od gasilcev in se tam pričele družiti. Ukvarjale so se z različnimi ročnimi deli ter se nato poimenovale “Ročnodelski krožek”. Krožek je osnovala Anica Kobe.

25.11.1988 pa se je v dvorani GD Lokrovec zbralo 77 od 96 vabljenih delegatov, ki so soglasno ustanovili DU Ostrožno. Čast prvega predsednika je pripadla gospodu Stanetu Krivcu.

16.3.1990 je društvo častno razvilo svoj novi prapor, ki društvo spremlja še vedno na vseh pomembnejših srečanjih, razvil pa ga je Stane Kislinger.

Predsedovanje društvu je po smrtni dolgoletnega predsednika, v letu 1996 prevzela Antonija Čakš in ga vodila do leta 2001. Po končanem predsedovanju Antonije Čakš je krmilo prevzela Katarina Jošt – Rina in ga vodila do leta 2005, ko ga je predala Ernestu Rojcu.

Od leta 2013 pa DU Ostrožno vodi dolgoletni član društva, Milan Kroflič.

Obširnejši pregled zgodovine si lahko preberete tudi v biltenu, ki so ga člani društva izdali ob 20-letnici društva.