Redna seja upravnega odbora je vsak kvartal. Naslednja seja bo v novembru 2022. Člani bodo obveščeni.

Č l a n i   u p r a v n e g a   o d b o r a

Polanec Ivan

040 / 214 209

Murko Zinka

041 / 266 125

Gruber Roman

031 / 783 748

Golouh Janez

041 / 763 254

Čander Nada

031 / 320 387

Škoflek Cvetka

041 / 621 052

Luc Vesna

051 / 427 095

Gajič Drago

041 / 235 502

Trbovc Jelka

040 / 709 145

Verboten Milan

070 / 206 044